lørdag 1. september 2012

Trampolinejenter!

Åffår heder det trampoline?
Kunne det'ke bare hede hoppoline?
Det er sånne ting æ går å tenker på. Sånne ting æ går å tenker å lurer på.